Jdi na obsah Jdi na menu
 


Publicita - Protipovodňová opatření obce Jestřabí

15. 5. 2017

Obec Jestřabí
Název projektu: Protipovodňová opatření obce Jestřabí
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000296
Cílem projektu je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.
Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.
Obsahem projektu: je náprava nevyhovujícího technického stavu zařízení sloužících k informování obyvatelstva, které navíc nesplňují aktuální požadavky na napojení do JSVI. Dalším krokem bude zaručení získávání informací z relevantních měrných bodů.
Výsledky projektu: 1. modernizace místního informačního systému, lokálního výstražného systému a vytvoření digitálního povodňového plánu                               2. instalace následujících prvků: vysílací ústředna, bezdrátové hlásiče, siréna, srážkoměrná stanice, vodoměrná stanice a vodočetná lať

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.