Jdi na obsah Jdi na menu
 


Samospráva obce Jestřabí po roce 1989

1990-1994

První volby do obecního zastupitelstva  po „sametové“ revoluci proběhly 24. listopadu 1990. Tehdy naše obec byla integrována ke Štítné nad Vláří. Za naši obec byli do Obecního zastupitelstva ve Štítné nad Vláří zvoleni ing. Šuráň Pavel č. 81 a Mudrák Miroslav č. 9. Tyto volby byly pro porušení zákona o obcích neplatné, poněvadž zákon ukládal, že volby proběhnou samostatně ve všech obcích. Stejné porušení zákona se vyskytlo ve více obcích okresu Zlín, v našem okolí např. v Nedašově, Návojné, Nedašově Lhotě, Haluzicích. Osamostatnění  obce Jestřabí předcházela veřejná schůze, kde většina občanů požadovala obnovit v Jestřabí obecní úřad. Důležitou úlohu v tomto rozhodování sehrál pan Tománek Stanislav č. 111, který byl požádán, zda by byl ochoten stanout v čele obce ve funkci starosty. Po jeho kladném vyjádření byla sestavena volební kandidátka a následné volby do obecního zastupitelstva proběhly 23. března 1991. V čele devítičlenného zastupitelstva stanul pan Tománek Stanislav č. 111, zástupcem starosty byl zvolen ing. Šuráň Pavel č. 81 a členové zastupitelstva Fojtíková Ludmila č. 8, Hnilo Jindřich č. 70, Hýblová Marie č. 123, Mudrák Miroslav č. 9, Hyžík Josef č. 115, Ptáček Stanislav č. 26 a Hýbl Josef č. 32.
   
1994-1998

Ve dnech 18.-19. listopadu 1994 se uskutečnily volby nového obecního zastupitelstva na léta 1994-1998. Vzhledem k tomu, že v obci není žádná politická strana, byly sestaveny dvě 5 členné kandidátky nezávislých. Do sedmičlenného zastupitelstva byli zvoleni Hnilo Jindřich č. 70, Hýblová Marie č. 123, Hyžík Josef č. 115, ing. Šuráň Pavel č. 81, Marek Josef č. 100, Ptáček Stanislav č. 26 a Tománek Stanislav č. 111. Starostou obce byl opět zvolen pan Tománek Stanislav, místostarostou ing. Šuráň Pavel.

1998-2002

Na volební období 1998-2002 souhlasilo s kandidaturou do obecního zastupitelstva 11 občanů, každý byl volen samostatně. Volby proběhly 13.-14. listopadu 1998 a do obecního zastupitelstva byli  zvoleni  Králík Václav č. 20, Králíková Zdena č. 116, Lamačka Zdeněk č. 3, Strážnický Zdeněk č. 118, ing. Šuráň Pavel č. 81, Tománek Miroslav č. 97 a Vaněk Václav ml. č. 14. Starostou obce byl zvolen ing. Šuráň Pavel, místostarostou Strážnický Zdeněk.

2002-2006

Ve dnech 1.-2. listopadu 2002 proběhly volby do zastupitelstva obce na volební období 2002-2006. Voleb se v naší obci z 246 oprávněných voličů zúčastnilo 153, tj. 62,2%. Do sedmičlenného zastupitelstva obce byli z nezávislých kandidátů zvoleni Strážnický Zdeněk č. 118, ing. Šuráň Pavel č. 81, Spáčilová Marie č. 42, Lamačka Zdeněk č. 3, Králík Václav č. 20, Miklas Pavel č. 34 a Fojtík Petr č. 6. Starostou obce se opět stal ing. Šuráň Pavel a místostarostou Strážnický Zdeněk.

2006-2010

Ve dnech 20.-21. října 2006 se konaly v celé České republice volby do obecních zastupitelstev na volební období 2006-2010. Do sedmičlenného Zastupitelstva obce Jestřabí kandidovalo 11 občanů jako nezávislí kandidáti (NK). Z nich si občané vybraly následující zastupitele:  
   
Jméno kandidáta, čp.        počet hlasů
Ing. Pavel Šuráň čp. 81, NK         128
Zdeněk Strážnický čp. 118, NK    108
Marie Spáčilová čp. 42, NK          101
Josef Králík st. čp. 116, NK           88
Zdeněk Lamačka čp. 3, NK           80
Miroslav Mudrák čp. 9, NK            74
Václav Králík čp. 20, NK               68

Dalšími kandidáty byli: Miroslav Tománek čp. 97, NK (66 hlasů), Robert Slaběňák čp. 58, NK (65 hl.), Roman Šprta čp. 122, NK (61 hl.) a Radka Hyžíková čp. 115, NK (23 hl.). Voleb se v naší obci zúčastnilo 162 voličů z 248 oprávněných voličů (účast 65,32%). Voliči se při volbách zachovali spíše konzervativně, když zvolili všech 5 bývalých zastupitelů obce, kteří kandidovali i tentokrát a zároveň volili raději starší kandidáty než mladší, průměrný věk nastupujícího zastupitelstva obce se zvýšil na 45,4 let. Nově zvolené Zastupitelstvo obce Jestřabí dne 3. listopadu 2006 na své první ustavující schůzi zvolilo nové vedení obce. Jako v předchozích dvou obdobích byl starostou obce Jestřabí zvolen pan ing. Pavel Šuráň čp. 81 a jeho zástupcem (místostarostou) pan Zdeněk Strážnický čp. 118.

2010-2014

V polovině října 2010 se konaly v celé České republice volby do obecních zastupitelstev na volební období 2010-2014. Do 7 členného obecního zastupitelstva kandidovalo tentokrát 14 občanů, z toho polovinu kandidátů tvořily ženy. Všichni kandidovali jakožto nezávislí kandidáti (NK) bez politické příslušnosti k jakékoliv politické straně či uskupení. Do zastupitelstva obce Jestřabí byli zvoleni následující občané: ing. Pavel Šuráň čp. 81 (získal 138 hlasů), Zdeněk Strážnický čp. 118 (84 hlasů), ing. Věra Tománková čp. 97 (96 hl.), Zdeněk Lamačka čp. 3 (79 hl.), Bc. Kateřina Šuráňová čp. 119 (65 hl.), Marie Spáčilová čp. 42 (86 hl.) a Josef Králík čp. 116 (86 hl.). Dalšími kandidáty do zastupitelstva byli: René Švec čp. 82 (28 hl.), Miroslav Mudrák čp. 9 (61 hl.), Stanislav Pinďák čp. 126 (45 hl.), Helena Manová čp. 15 (23 hl.), Marie Hýblová čp. 32 (55 hl.), Jarmila Štěpančíková čp. 107 (57 hl.) a Ludmila Důlková čp. 67 (46 hl.). Obecních voleb se v naší obci  zúčastnilo 69,42% voličů, přesně 168 voličů z celkového počtu 242 oprávněných voličů s trvalým pobytem v obci Jestřabí. Mezi zvolenými zastupiteli je pětice občanů, kteří byli zvoleni do zastupitelstva obce již v roce 2006, dva občané zasednou v tomto voleném orgánu obce nově. V těchto volbách byl zvolen do obecního zastupitelstva v Jestřabí dosud nejvyšší počet žen – celkem tři. Zasedne v něm také nejvyšší počet vysokoškolsky vzdělaných lidí – také tři (oba noví členové zastupitelstva jsou ženy vysokoškolačky).    
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Jestřabí se uskutečnilo ve čtvrtek 11.11.2010. Vedle schválení výsledků voleb a jednacího řádu byly zvoleny nové orgány obce. Starostou obce byl počtvrté za sebou zvolen: ing. Pavel Šuráň, místostarostou obce se stala  ing. Věra Tománková (první žena na tomto postu v naší obci), předsedou kontrolního výboru byl zvolen Josef Králík a předsedou finančního výboru Marie Spáčilová.

 

Více info ke komunálním volbám v posledních 20 letech na webu Českého statistického úřadu Volby: volby.cz.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář