Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo obce Jestřabí a vedení obce v letech 2010-2014

V polovině října 2010 se konaly v celé České republice volby do obecních zastupitelstev na volební období 2010-2014. Do 7 členného obecního zastupitelstva kandidovalo tentokrát 14 občanů, z toho polovinu kandidujících tvořily ženy. Všichni kandidovali jakožto nezávislí kandidáti (NK) bez politické příslušnosti k jakékoliv politické straně,  uskupení či hnutí. Do zastupitelstva obce Jestřabí byli zvoleni následující občané:
 
jméno, příjmení, čp.
 
ing. Pavel Šuráň čp. 81
Zdeněk Strážnický čp. 118
ing. Věra Tománková čp. 97
Zdeněk Lamačka čp. 3
Bc. Kateřina Šuráňová čp. 119
Marie Spáčilová čp. 42
Josef Králík čp. 116
 
Obecních voleb se v naší obci  zúčastnilo celkem 69,42% voličů, tedy 168 voličů z celkového počtu 242 oprávněných voličů s trvalým pobytem v obci Jestřabí. Více info k volbám v Jestřabí zde: volby.cz/pls/kv2010/kv1111. Mezi zvolenými zastupiteli je pětice občanů, kteří byli zvoleni do zastupitelstva obce již  v roce 2006, pouze dva občané zasednou v tomto voleném orgánu obce nově. V těchto volbách byl zvolen do obecního zastupitelstva v Jestřabí dosud nejvyšší počet žen - celkem tři. Zasedne v něm také nejvyšší počet vysokoškolsky vzdělaných lidí - také tři (dvě nové tváře jsou ženy vysokoškolačky).    
 
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Jestřabí se uskutečnilo ve čtvrtek 11.11.2010. Vedle schválení výsledků voleb a jednacího řádu byly zvoleny nové orgány obce.
 
Starostou obce byl počtvrté za sebou zvolen:
 
ing. Pavel Šuráň,
 
místostarostou obce se stala: 
 
ing. Věra Tománková,
 
která je zároveň první ženou v Jestřabí na tomto postu.
 
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Josef Králík a předsedou finančního výboru Marie Spáčilová.