Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o obci

Obec Jestřabí se nachází v severní části CHKO Bílé Karpaty a zároveň náleží do etnografické oblasti Valašska. Rozkládá se podél silnice vedoucí ze Slavičína do Brumova-Bylnice. Katastr obce má rozlohu 389 ha. Do roku 1976 k obci Jestřabí náležela také osada Kochavec. Při posledním sčítání lidu v r. 2001 žilo v Jestřabí 318 obyvatel.


Jestřabí je poprvé uváděno v historických písemných pramenech roku 1503. Bylo dědičným manstvím hradu Brumova a zdejší manové zde měli tvrz. Z historických dokumentů se dovídáme pouze o jediném manu v Jestřabí, a to Janu Flajhovi (1527). Až do konce feudalismu (r.1848) náležela obec vždy k brumovskému panství a s ním měnila vždy svého majitele. Od roku 1850 je Jestřabí samostatnou obcí s vlastní samosprávou s vyjímkou let 1976-1991, kdy byla integrována společně se Štítnou nad Vláří a Popovem. K 1.1.2003 byla začleněna pod pravomoce tzv. malého okresu ve Valašských Kloboukách.


Školu děti navštěvují v sousední Štítné nad Vláří. V letech 1893-1974 mělo Jestřabí školu vlastní. V její budově se v současnosti nachází Mateřská škola. Jestřabí je přifařeno ke kostelu ve Štítné nad Vláří. K místním památkám patří kaple zasvěcená Panně Marii Svatohostýnské (1927), je to venkovská sakrální stavba, napodobující novorománský sloh. Na návsi, nedaleko kaple, je kamenný kříž z r.1906. Jsou zde tradiční organizace jako Sbor dobrovolných hasičů (od 1945), Český červený kříž (od 1953) a Sportovní klub Jestřabí (od 2005). 


V obci je obchod se smíšeným zbožím, hostinec a kulturní dům. Domácnosti vytápí své domy zemním plynem. Přes katastr obce je plánována  cyklostezka na trase Luhačovice – Vlárský průsmyk. Nedaleko Jestřabí vede železniční dráha Brno – Vlárský průsmyk s nejbližší zastávkou v Popově. Obec je sdružená v Mikroregionu Jižní Valašsko. Spolupracuje na projektu Čistá voda pro Dunaj, v plánu je výstavba čističky odpadních vod. 


Charakter lesů na katastru obce Jestřabí je smíšený (dub, habr). Přibližně 2 km severozápadně od vesnice je Chráněné území „Pod vrchy“ (na k.ú. Bohuslavice), kde se nachází bohatá populace sněženky podsněžníku a dalších jarních rostlin. V obci je vysázeno několik pamětních lip (1918, 1968). Kolem Jestřabí protéká řeka Vlára a právě zde má zachována svůj přirozený meandrující charakter. Potok, pravostranný přítok Vláry,  protékající obcí byl ve 40.- 60. letech zregulován – napřímen a sveden do kanalizace. V obci je vybudován veřejný vodovod.


Od roku 2001 používá obec Jestřabí vlastní symboly obce – znak a prapor. Do dnešních dnů se dochovaly staré místní tradice – Masopustní obchůzka maškar, u nás nazývaná „fašanky“, Velikonoční zvyk „tragačování“ (klepání) je předáván z generace na generaci spolu s „tragači“. 

 

 

Příspěvky

HISTORIE: Zastupitelstvo obce Jestřabí v letech 1989-2014

14. 11. 2014

 
Celý příspěvek | Rubrika: Informace o obci | Komentářů: 0

Hospodaření obce a investiční akce po roce 2000

4. 1. 2011


 
Celý příspěvek | Rubrika: Informace o obci | Komentářů: 0

Jestřabí na mapě

26. 9. 2010

Jestřabí na mapě

 
Celý příspěvek | Rubrika: Informace o obci | Komentářů: 0

Obce Jestřabí v České republice

8. 1. 2011

Obce Jestřabí v České republice

 
Celý příspěvek | Rubrika: Informace o obci | Komentářů: 0

Poloha a rozloha obce Jestřabí

2. 8. 2007

Poloha a rozloha obce Jestřabí

 
Celý příspěvek | Rubrika: Informace o obci | Fotografie: Jestřabí a okolí | Komentářů: 0

Regionální informační servis: Jestřabí

17. 7. 2015

Základní statistické údaje o Obci Jestřabí naleznete na webu Regionálního informačního servisu: zde

 

 

Stručná historie, správní příslušnost a samospráva obce

13. 12. 2007


 
Celý příspěvek | Rubrika: Informace o obci | Fotografie: Historické fotky | Komentářů: 0

Symboly obce Jestřabí

21. 12. 2010

Symboly obce Jestřabí

 
Celý příspěvek | Rubrika: Informace o obci | Fotografie: Symboly obce Jestřabí | Komentářů: 0

Zvolení členové zastupitelstva obce Jestřabí 2014-2018

4. 11. 2014

Dne 11. října 2014 bylo zvoleno nové 7 členné zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo bude pracovat v letech 2014-2018 v následujícím složení: Ing. Pavel Šuráň čp. 81 (získal 102 hlasů), Jindřich Hnilo čp. 70 (98 hlasů), Josef Černíček čp. 37 (86 hlasů), Stanislav Urban čp. 104 (78 hlasů), Mgr. Kateřina Šuráňová čp. 119 (77 hlasů), Zdeněk Strážnický čp. 118 (63 hlasů) a Marie Spáčilová čp. 42 (62 hlasů). Na ustavující schůzi konané dne 4. listopadu 2014 byl popáté v řadě zvolen starostou obce Jestřabí Ing. Pavel Šuráň čp. 81. Místostarostou obce pak byla zvolena Mgr. Kateřina Šuráňová čp. 119. 

Podrobně zde: www.volby.cz/pls/kv2014/kv1111