Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo obce 2014-2018

Ve dnech 10.-11. října 2014 se konaly v celé České republice volby do obecních zastupitelstev na volební období 2014-2018. Do 7 členného obecního zastupitelstva obce Jestřabí kandidovalo 12 občanů, z toho dvě kandidátky byly ženy. Všichni kandidovali jako nezávislý kandidáti (NK) bez politické příslušnosti k jakékoliv politické straně či uskupení.

Do zastupitelstva obce Jestřabí byli zvoleni následující občané (seřazeni podle počtu obdržených hlasů):

Ing. Pavel Šuráň čp. 81 (102 hlasů)

Jindřich Hnilo čp. 70 (98 hlasů)

Josef Černíček čp. 37 (86 hlasů)

Stanislav Urban čp. 104 (78 hlasů)

Mgr. Kateřina Šuráňová čp. 119 (77 hlasů)

Zdeněk Strážnický čp. 118 (63 hlasů)

Marie Spáčilová čp. 42 (62 hlasů)

Dalšími kandidáty do zastupitelstva byli: Miroslav Štěpančík čp. 107 (62 hlasů), Roman Šprta čp. 122 (57 hlasů), Václav Králík čp. 20 (47 hlasů), Josef Králík čp. 116 (31 hlasů) a Jiří Tománek čp. 97 (24 hlasů). Marie Spáčilová a Miroslav Štěpančík získali shodný počet hlasů (62), o postupu kandidáta do obecního zastupitelstva rozhodl los. Do zastupitelstva obce postoupila Marie Spáčilová.

Obecních voleb se v Jestřabí zúčastnilo 66,27 % voličů, tj. 165 voličů z celkového počtu 249 oprávněných voličů s trvalým pobytem v obci Jestřabí. Všichni volící voliči rozdělili mezi všechny kandidáty celkem 787 hlasů, v průměru jeden volič přidělil (tj. zakřížkoval) 4,8 hlasů. Mezi zvolenými zastupiteli jsou čtyři občané, kteří byli zvoleni do zastupitelstva obce již v roce 2010. Průměrný věk jestřabského zastupitele činí bezmála 52 let. Nejstarším zvoleným zastupitelem je Stanislav Urban čp. 104 (68 let), nejmladší zastupitelkou pak Mgr. Kateřina Šuráňová čp. 119 (40 let).     

Na ustavující schůzi konané dne 4. listopadu 2014 byl popáté v řadě zvolen starostou obce Jestřabí Ing. Pavel Šuráň čp. 81. Místostarostou obce pak byla zvolena Mgr. Kateřina Šuráňová čp. 119. Předsedou kontrolního výboru se stal Jindřich Hnilo, předsedou finanční komise Marie Spáčilová, členy výboru jsou Josef Černíček, Zdeněk Strážnický a Stanislav Urban.

Zdroj: web Českého statistického úřadu